PROJEKTI 2009/2010


Podrška formalnom obrazovanju

NOSILAC PROJEKTA -HGSC, SOS Dječije selo
VRIJEME REALIZACIJE - 2010.godina.

Ciljna skupina: Učenici, roditelji, nastavnici.

Cijevi: Pružanje podrške ciljnoj supini i korisnicima u prevazilaženju poteškoća formalnog obrazovanja i pomoć u ostvarivanju boljih rezultata u školi

AKTIVNOSTI :
21.01.2010. prezentacija programa Projekta

03. i 09.02.2010.godine dogovor o sljedećim aktivnostima:

- realizacija predavanja i radionica na temu “Roditeljske kompetencije” na Vijeću roditelja - radionice za roditelje
- instruktivna nastava za učenike VII i VIII razreda iz matematike i engleskog jezika
- uključivanje logopeda u rad sa djecom sa govornim poteškoćama
- radionice za učenike i roditelje o dječijim pravima
( mlađi uzrast )
- radionice za učenike ( teme iz Programa rada u odjeljenskoj zajednici )
- radionice za učenike ( učenje učenja, brzo čitanje, kritičko mišljenje )
- SUPER BUS – projekat edukacije učenika iz oblasti
prevencije ovisnosti, maloljetničke delinkvencije , reproduktivnog zdravlja, zdrave ishrane
-  podrška u inkluzivnoj učionici ( pomoć asistenta )


Primarna prevencija maloljetničke delikvencije

NOSILAC PROJEKTA - Disciplinski centar
VRIJEME REALIZACIJE - Februar - april 2010.god.

Ciljna skupina: Učenici VII razreda

Cijevi: Razvoj socijalnih vještina značajnih u donošenju pozitivnih odluka

AKTIVNOSTI :
16.02.2010. prezentacija projekta roditeljima učenika VII razreda

realizacija 9 radionica za učenike VII razreda


Projekat: Naše škole eko-škole – šta to znači?

POZADINA PROJEKTA - Vodeći se idejom da su nedovoljno zastupljeni programi edukacije građana, kao i da je nedostatno svakodnevno obrazovanje mlađe populacije o okolišu i za okoliš, Lokalni akcioni plan zaštite okoliša Općine Novi Grad kao aktivnost za dugoročno rješavanje ove problematike predlaže poboljšanje ekološke edukacije i praksi u Općini.

CILJEVI PROJEKTA
SVEUKUPNI CILJ PROJEKA - doprinijeti ugradnji odgoja i obrazovanja za okoliš đačke populacije, kroz implementaciju programa eko-škola u 4 škole u Općini Novi Grad, sa krajnjim ciljem poboljšanja općteg stanja okoliša, te zdravijeg i kvalitetnijeg života u lokalnoj zajednici.
SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA -
Upoznati učenike i uposlenike škole sa međunarodnim programom eko-škola. Motivirati učenike i uposlenike 4 škole da daju osobni doprinos realizaciji programa eko-škola u njihovoj školi.

Provedene aktivnosti u projektu Indeks inkluzivnosti
  • Edukacija edukatora (maj 2009.godine)
  • Formiranje razvojnog tima škole
  • Radionica za nastavnike (august 2009.godine)
  • Sastanak Razvojnog tima sa kritičkim prijateljem i proširenje Tima
  • Radionica za roditelje (oktobar 2009.godine)
  • Radionica za učenike (oktobar 2009.godine)
  • Edukacija nastavnika iz oblasti obrazovne inkluzije
  • Humanitarna akcija pod nazivom : “Jedan učenik - jedan artikl”
  • Određivanje prioriteta - Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad sa svim učenicima, posebno učenicima koji imaju poteškoće u učenju i učešću
  • Stvaranje i razvijanje partnerskih odnosa sa roditeljima